Evalueringsplan - herunder antal prøver, prøveformer m.v.

 

Reform 2013 (i 2018 gælder det hhx 2. og 3. årgang)

Højere Handelseksamen omfatter i alt 8 prøver. Har du ekstra A-fag skal du til én ekstra prøve for hvert ekstra A-fag du afslutter (ud over 4).

  • Højere Handelseksamen omfatter minimum 3 mundtlige og 3 skriftlige prøver samt et studieretningsprojekt.
  • Desuden aflægges der prøve i mindst en af prøverne i studieområdet i studieretningsforløbet, dvs. erhvervscase og det internationale område.
  • De resterende prøver udtrækkes af Undervisningsministeriet.

Endvidere er der et obligatorisk studieretningsprojekt. Studieretningsprojektet skal inddrage to fag, heraf skal det ene fag være et studieretningsfag på A niveau og det andet fag skal være på mindst B-niveau

Derudover evalueres eleverne løbende, og der gives standpunkts- og afsluttende karakterer i alle fag. Studieområdet i grundforløbet afsluttes med en intern mundtlig prøve og på 2. år besvarer eleven en større skriftlig opgave i dansk og/eller samtidshistorie.

Reform 2017 (i 2018 gælder det hhx 1. årgang)

Højere Handelseksamen omfatter i alt 10 prøver, herunder et studieområdeprojekt (SOP), samt en prøve i skriftlig dansk A. Har du ekstra A-fag skal du til én ekstra prøve for hvert ekstra A-fag du afsluttet (ud over 4)

  • Højere Handelseksamen omfatter minimum 3 mundtlige og 3 skriftlige prøver samt et studieområdeprojekt
  • Der skal afholdes en prøve i skriftlig dansk A
  • De resterende prøver udtrækkes af Undervisningsministeriet

Derudover afsluttes grundforløbet med to interne prøver, hvor karaktererne påføres det endelige eksamensbevis - og der evalueres løbende, hvor der gives standpunkts- og afsluttende karakterer i alle fag.

Læs hele evalueringsplan for HHX 2018 - her 
 

Set og sket

Se galleri her

Campus Varde