Vigtige oplysninger og betingelser om studierejsen til Spanien

Om studierejsen

På studierejsen til Spanien vil undervisningssproget i meget høj grad være engelskda det faglige indhold er så kompliceretat elevernes spanskkompetencer ikke er tilstrækkelige tiat få det nødvendige udbytte af undervisningenhvis undervisningssproget espansk.

Tilmelding og betaling

Du finder tilmeldingsblanketten her: Tilmeldingsskema 2018

Tilmeldingen udfyldes omhyggeligt på computer og en udskrift afleveres underskrevet til: Lene Balje, Varde Handelsskole og Handelsgymnasium, Frisvadvej 70, 6800  Varde – eller mailes til lb@vardehs.dk  sammen med kopi af gyldigt pas (siden med billede/pasnummer)

Umiddelbart efter tilmelding betales depositum.

Bemærk venligst, at når du har underskrevet tilmeldingen, er den bindende.
OBS! Det er vigtigt, at betalingsfristerne overholdes, da du hæfter for alle indbetalingsrater. Hvis du alligevel ikke ønsker at deltage i studierejsen, skal sende en skriftlig framelding til lb@vardehs.dk og nedenstående regler vil så gælde.

Depositum og restbeløb

Afbestilles rejsen tidligere end 60 dage før afrejse tilbagebetales det indbetalte beløb minus depositum. Hvis rejsen afbestilles senere end 60 dage før afrejse er det indbetalte beløb tabt. Der kan evt. tegnes en afbestillingsforsikring – se afsnittet omkring forsikring og afbestilling.

Rejsens pris dækker flytransport mellem lufthavn og værtsfamilie og indkvartering med morgenmad.

Deltagerne skal således generelt selv betale forplejning ud over morgenmadog den kan købes billigt på de udenlandske skoler eller i nærheden af skolerne.

Undervisningen og de udflugtersom er obligatoriske og skemalagter inkluderet i rejsens prisUdflugterhvor deltagelse er frivilligskal betales på destinationen af deltagerne selv.

Forsikring og afbestilling

Det er meget vigtigtat du selv sørger for rejseforsikring. Dette gælder også afbestillingsforsikring som dækker før afrejsen og skal tegnes samtidig med du tilmelder dig.

Måske er du dækket af en husstandsforsikring men ellers kan forsikring evt. tegnes gennem www.europaeiske.dk eller www.gouda.dk

Transport

Rejsen mellem Danmark og destinationslandet foregår med flyog flybilletprisen er inkluderet rejsens prisVi forsøgealtid at finde fly transportil fordelagtige priser og med færrest mulige mellemlandinger. Også transport mellem lufthavn og værtsfamilier er inkluderet i prisen - ligesoudgifterne til lokatransport på destinationen - f.eksbustransport mellem skole og værtsfamilie.

Forbehold 
Der tages forbehold foændringer rejsedatoer og valg af lufthavn samt aflysning af studierejsenhvis der er tvingende grundeAfrejsedatoerne kan således svinge en dag til begge sider af de angivneDesuden kan der forekomme enkelte ændringer i udflugterne pgaaflysninger elleandet.

Pas

Husk at checke gyldighedsdatoen på dit pas. 

Visum

Vær opmærksom på særlige visumredler for deltageresom Ikke hadansk pas. Det er meget svært at få visum og det er elevernes eget ansvar at søge og betale visum. Tal eventuelt med din skoles internationale koordinatorsom vil hjælpe dig med at rette henvendelse på rette sted.

Indkvartering

På studierejserne bor eleverne i såkaldte "homestays"dvsde bor private hjem hos en familiesom er vant til at huse elever fra alle verdenshjørner. Du bor sammen med en eller flere personer af samme kønDu skal på tilmeldingssiden angive navnet på den/de personerdu evt. ønsker at dele værelse med

Udflugter

Der indgår faglige og kulturelle udflugter på studierejsenAntallet og arten variererDe faglige udflugter vil have en direkte relevans til undervisningsindholdet og de kulturelle udflugter afspejler dele af destinationslandets kultur.

Regler for god opførsel

Alkohol

Da Synergi-skolernes rejser er skoleopholder det uacceptabelt at indtage alkoholiske drikke under transporten og i skoletiden. Indtagelse af alkohol i fritiden bør være med mådeog der gøres opmærksom påat flere lande håndhæver reglerne om køb og indtagelse af alkohostrengere end Danmark

Værtsfamilierne

Vi har valgt indkvartering hos private familierfordi det er en af de bedste mådeat lære en anden kultur at kende på. Selvom man betaler for at bo og spise derbør man opfatte sig selv som gæst og naturligvis overholde de normer og reglerder gælder for god opførsel i det pågældende land. Hvis deltagerne går ud om aftenenskal de være tilbage i værtsfamilierne senest kl. 24 foat sikre bedst muligt udbytte af kursusprogrammet. Vedrørende weekends kan der aftales andre tider med ledsagende lærer og værtsfamilierne.

Ledsagende lærere

Den ledsagende lærer er Synergi-skolernes repræsentant på studierejsenLæreren er med for at sikreat alt går, som det skal i forhold til undervisning, indkvartering samt den udenlandske partnerskole og for at være til rådighed for deltagernehvis der opstår problemer. Det forudsættesat deltagerne retter sig efter de ledsagende lærere.

Overtrædelse af reglerne 

I tilfælde af overtrædelse af reglerne kan der blive tale om:

  • Udelukkelse fra deltagelse i undervisningen

  • At en deltager ikke kan få udstedt kursusbevis

  • Hjemsendelse for egen regning kan finde sted, hvis ledsagende lærere finder det påkrævet

 
 

 

Set og sket

Se galleri her

Campus Varde