TILMELDING til Studierejse – synergiskolerne:
 Malaga, Spanien 30.09. – 14.10.2018
 
Arrangør: Varde Handelsskole og Handelsgymnasium
 
Skemaet udfyldes omhyggeligt (kan downloades her), udskrives, underskrives og afleveres sammen med kopi af passet (siden med billede/pasnummer) til lb@vardehs.dk  - Lene Balje, Varde Handelsskole og Handelsgymnasium, Frisvadvej 70, 6800 Varde (direkte tlf. 8843 7416)
 
Navn (skal svare til navnet i dit pas)
                                                                                     
Adresse inkl. postnr. og by
                                                                         
Fødselsdato
                                                              
Nationalitet
 
Tlf.nr. og mobilnr
 
e-mail – både din skoleemail og privat
 
Hjemskole og klasse
 
Ryger
                                         
Navn og tlf.nr. på forældre eller værge, der kan kontaktes i tilfælde af sygdom eller lign (nr. hjem og arbejde)
                                                                                   
Jeg ønsker at bo sammen med (skriv fornavn og efternavn på én person af samme køn som dig selv)
 
Er der særlige hensyn, der skal tages m.h.t. kost, allergi eller anden sygdom
 
¨    Jer er indforstået med, at tilmeldingen er bindende, og jeg er bekendt med, at tilsidesættelse af skolens regler for opførsel i forbindelse med rejser, der foretages i skolens regi, kan medføre udelukkelse fra deltagelse i undervisning, og at hjemsendelse for egen regning kan finde sted, hvis den ledsagende lærer finder det påkrævet.
¨    Jeg er bekendt med afsnittet ”Vigtige oplysninger og betingelser om studierejsen til Spanien” og accepterer indholdet.
¨    Jeg sørger selv for at tegne afbestillings- og rejseforsikring i forbindelse med denne studierejse.
 
____________________________________________________
Dato og underskrift (forældre eller værges, hvis du er under 18 år)
 

 

 
Set og sket

Se galleri her

Campus Varde