Statens Uddannelsesstøtte (SU)

I skolens administration kan du få hjælp til at søge SU samt øvrige forhold i forbindelse hermed.

SU-vejleder Marianne Christensen, træffes i skolens administration.

SU er dit ansvar, læs mere her

Hvor og hvornår skal jeg søge SU

Du skal søge SU via minSU på www.su.dk, hvor du også kan læse mere om reglerne.
For at få adgang skal du bruge NemID. Har du ikke allerede en NemID kan du bestille den på www.su.dk.

Du kan tidligst søge SU 1 måned før du er berettiget til SU.

Tildeling af støtte sker fra kvartalet efter du er fyldt 18 år dvs. har du fødselsdag i:

 • januar-februar-marts kan du få SU fra april
 • april-maj-juni kan du få SU fra juli
 • juli-august-september kan du få SU fra oktober
 • oktober-november-december kan du få SU fra januar

Elektronisk SU

Alt hvad der har med din SU at gøre foregår på www.su.dk. Du kan logge på døgnet rundt og altid få overblik over din SU.

SU (Statens uddannelsesstøtte)

 • er skattepligtig
 • du skal være fyldt 18 år
 • du skal være studieaktiv
 • du er afhængig af dine forældres indkomst indtil du er fyldt 20 år

Satser for SU

Elever under 20 år er afhængig af, hvor meget forældrene tjener (forældrenes indkomstgrundlag) Alle elever får dog et grundstipendium.

 • elever som er startet på en uddannelse før 01.07.14 - 1293,- kr. pr. måned før skat
 • elever som er startet på en uddannelse efter 01.07.14 - 906,- kr. pr. måned før skat

Stipendium for hjemmeboende elever over 20 år
 

 • elever som er startet på en uddannelse før 01.07.14 - 2.903,- kr. pr. måned før skat
 • elever som er startet på en uddannelse efter 01.07.14 - 2.516,- pr. måned før skat 

Stipendium for udeboende elever over 20 år

 • elever som er startet på en uddannelse før 01.07.14 - 5.839,- kr. pr. måned før skat
 • elever som er startet på en uddannelse efter den 01.07.14 - 5.839,- kr. pr. måned før skat


Udbetaling

Din SU bliver udbetalt til din NemKonto, så du skal sørge for, at den konto, du vil modtage din SU på, er registreret som din NemKonto.
Din SU er forudbetalt.

Studielån

 • max. 2.987,- kr. pr. måned ved fuldt stipendium
 • min. 300,- kr. pr. måned
 • lånemulighed for 18 og 19 årige vokser i takt ved faldende stipendium pga. forældreindtægten

Husk at godkende din låneplan i minSU

Hjemmeboende/udeboende

Som hovedregel er du hjemmeboende indtil du er fyldt 20 år - også selvom du ikke bor
hos dine forældre, men der er bl.a. følgende dispensationsmuligheder:

 • forældrenes bopæl er mere end 20 km fra skolen
 • befordringstiden med offentlige befordringsmidler mellem skolen og forældrenes bopæl overstiger 75 minutter hver vej
 • eleven har været udeboende uafbrudt i mindst 12 måneder før eleven blev støtteberettiget til den igangværende uddannelse
 • på grund af ganske særlige forhold i hjemmet, såsom meget trange boligforhold eller langvarig sygdom

Du er altid velkommen til at henvende dig på kontoret.

Studieaktiv

Du skal være opmærksom på, at tilsidesættelse af skolens studie- og ordensregler kan bringe din SU i fare, da det er en betingelse for at få SU, at du er studieaktiv
(fremmøder og er aktiv i undervisningen og får afleveret opgaver til tiden)

Fribeløb - hvor meget må jeg tjene ved siden af SU

Lav sats pr. måned 7.428,- kr. 

 • en normal måned, hvor du modtager SU

Mellem sats pr. måned 18.552,- kr. 

 • en måned hvor du har fravalgt SU (stipendium og lån) eller ikke har søgt
 • en måned, hvor du ikke har ret til SU, fordi:
  •         du har orlov fra uddannelsen,
  •         er i lønnet praktik som led i uddannelsen
  •         er er erklæret studieinaktiv

Høj sats pr. måned 35.708,- kr.

 • en måned, hvor du ikke er under uddannelse
 • en måned, hvor du vælger slutlån fra
 • en måned hvor du
 • ikke er fyldt 18 år - perioden indtil kvartalet efter du er fyldt 18 år
 • i en støtteberettiget periode modtager anden offentlig støtte end SU, som skal dække dine leveomkostninger
 • ikke er dansk statsborger og ikke er ligestillet med danske statsborgere
 • er i en uddannelse, som ikke giver ret til SU
 • er ph.d. -studerende efter kandidatgrad

Det hele bliver regnet ud på årsbasis.

Skat

Nyttige links:

www.skat.dk/unge

Din guide - skat for livet 

 

Forsørgertillæg

Hvem kan få hvad?

Forsørgere samboende med anden SU-modtager: Studerende, der er forsørgere og bor sammen med en anden SU-modtager, kan udover supplerende lån, få forsørgertillæg for forsørgere samboende med SU-modtager. Det er en betingelse, at barnet bor (har folkeregister­adresse) hos den studerende.

Enlige forsørgere: Studerende, der modtager SU og er enlige forsørgere, kan udover supplerende lån, få et tillæg for enlige forsørgere.
Studerende, der får forsørgertillæg og supplerende SU-lån, er omfattet af de almindelige SU-regler. Studerende kan ikke få forsørgertillæg, samtidig med at de modtager ekstra SU i forbindelse med fødsel eller adoption. 

Set og sket

Se galleri her

Campus Varde