Kvalitet

Skolens arbejde med at kvalitet i dagligdagen tager udgangspunkt i begrebet "oplevet kvalitet" hos alle interessenter.

Vi har i kvalitetsarbejdet fokus på at fremme det gode undervisningsmiljø, således elever og medarbejdere trives - såvel fagligt og personligt.

Kvalitetskriterier knyttes an til skolens fælles mål om, at:

  • være fremsynet og udbyde attraktive uddannelser primært inden for det merkantile område
  • være en skole som er tæt på erhvervslivet
  • være en skole med udvikling, fællesskab og engagement
  • være professionelle, i øjenhøjde og gøre os umage
  • være en arbejdsplads der oser af arbejdsglæde
  • være med til at styrke Campus Varde

De mest centrale evalueringer med udgangspunkt i, hvilke vi udvikler undervisningsmiljøet er:

  • løbende evaluering af undervisningen
  • elevtrivselsundersøgelse gennemføres i efteråret - årligt på EUD/EUX og hvert andet år på HHX
  • analyse af data for frafald, gennemførelse og overgang til hovedforløb
  • kortlægning af elevernes fysiske undervisningsmiljø hvert tredje år

Kvalitetsarbejdet udføres i henhold til de politiske ønsker og krav, der kommer til udtryk gennem forskellige bekendtgørelser med tilhørende vejledninger inden for skolens uddannelsesområder. Skolen kvalificere sit kvalitetsarbejde ved at deltage i Uddannelsesbenchmark. 

Kernen i arbejdet er et dokumenteret kvalitetssystem, der sikrer regelmæssige evalueringer med tilhørende vurderinger af resultater og efterfølgende udvikling.

Set og sket

Se galleri her

Campus Varde