ETU - elevtrivselsundersøgelse


Der gennemføres årligt trivselsundersøgelser (ETU) for EUD/EUX og hvert andet år for HHX.

Skolens elevtrivsel spiller en vigtig rolle for:
•    Hvordan eleverne opfatter skolen
•    Hvor godt skolen evner at fastholde eksisterende elever
•    Hvordan skolen er i stand til at tiltrække nye elever

Trivsel er samtidig en meget væsentlig forudsætning for at eleverne i dagligdagen på skolen er motiveret for at blive så dygtige, de kan og skolen dermed sender veluddannede unge ud i videreuddannelse.
Måling af og redegørelse for, hvad der driver trivslen i det daglige liv på skolen er derfor et vigtigt skridt på vejen til at skabe tilfredse elever. Målet er at skabe de rammer der efterspørges, for derigennem at gøre skolen til et attraktivt sted at uddanne sig. Den nye erhvervsuddannelsesreform indebærer, at der sættes fokus på elevernes trivsel fra centralt hold i højere grad end tidligere.

 

Set og sket

Se galleri her

Campus Varde