Kvalitetsudvikling

Oplysninger, som skolerne skal offentliggøre, omfatter gennemsnit af karakterer for elevers og studerendes præstationer, afgivet i henhold til lovgivningen om de pågældende uddannelser og fordelt på uddannelser, uddannelsestrin, fag og fagets niveau. Hertil kommer oplysninger om det antal elever, studerende eller kursister, der har deltaget i den aktuelle bedømmelse

 

Lov om gennemsigtighed

Klik her (for at se hele lovteksten)

Set og sket

Se galleri her

Campus Varde