Undervisningsministeriet har som en følge af den nye EUD-reform, der trådte i kraft den 1. august 2015, udstedt nye regler for overgangen fra HHX til Erhvervsuddannelserne.

Virksomheder der har ansat elever med en HHX baggrund skal være opmærksomme på, at HHX elever skal gennemføre et op til 5 ugers opkvalificeringsforløb, samt bestå en grundforløbsprøve, inden de kan påbegynde skoleopholdene, der ligger i uddannelsen. Forløbet er SU-berettiget jf. gældende SU-regler. Alternativt kan eleverne gennemføre de op til 5 ugers undervisning som et ekstra skoleforløb i hovedforløbet/praktiktiden, hvor virksomheden betaler løn til eleven og modtager lønrefusion fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag AUB. Det vil således også betyde, at uddannelsesaftalen forlænges med tilsvarende periode – ​typisk 2 år og op til 5 uger.

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium udbyder opkvalificeringsforløbet med forventet start 18. august 2016.

Kontakt studievejleder Anne Marie eller praktikpladskonsulent Elin Ladefoged for mere info.

 

 

 

Set og sket

Se galleri her

Campus Varde