Vi tager HHX ud i verden

På Det Blå Gymnasium er det ganske essentielt for os at sende vores elever på studierejser og praktik i udlandet.

Studierejser

Studierejser er et spændende supplement til den daglige undervisning. Rejseaktivitet planlægges efter nærmere aftale med udgangspunkt i skolens rejsekoncept og rejseregler.

Alle klasser tager normalt på mindst én studietur til udlandet i løbet af uddannelsen. Hver studieretning har forskellig fokus på indhold og destination på studierejserne og eksempler på rejsemål kan f.eks. være Miami, New York eller et europæisk land. Derudover arrangeres der også ture inden for Danmarks grænser.