Innovation

Innovation handler bl.a. om kreativitet og nytænkning. Er du god til at spotte nye trends, undre dig og tænke anderledes, er studieretningen lige noget for dig.

Du lærer mere om at udvikle idéer, forretningsudvikling og start af egen virksomhed i samspil med fagene afsætning og virksomhedsøkonomi.

Vi besøger og samarbejder med virksomheder, både lokalt, nationalt og internationalt. Vi er på virksomhedsbesøg, har gæsteundervisere, løser opgaver for erhvervslivet samt deltager i forskellige konkurrencer.

På 2. år tager klassen på en studietur til Milano i Italien. Under studieturen, såvel som i samarbejd med erhvervslivet og i den daglige undervisning, indarbejdes innovative arbejds- og læringsprocesser, som kan bruges på tværs af alle studieretningens gymnasiale fag. Forvent en egenbetaling på omkring 6.000 kr. Derudover er det muligt at tilkøbe en studietur til Tyskland på 1. år.

Den gymnasiale faglighed går vi naturligvis ikke på kompromis med. Så du er godt klædt på, uanset hvilket videregående uddannelsesforløb du vælger efter handelsgymnasiet.

NB: Ovenstående rejsemål, besøg og priser er med udgangspunkt i de regler og priser, der er gældende for studieture i 2024. Der tages forbehold for ændringer i regelsæt og priser.

Fremtidsmuligheder

Med en HHX-studentereksamen fra Det Blå Gymnasium har du adgang til at læse videre på handelshøjskoler, universiteter, seminarier og erhvervsakademier – eller til en spændende elevplads i ind- og udland.

Du kan også fortsætte et uddannelsesforløb i en virksomhed. Elever fra HHX fortsætter typisk inden for økonomi, revision, administration, event, salg, indkøb, finans eller marketing. Udover at fortsætte din uddannelse i en dansk virksomhed, har du også mulighed for at gennemføre uddannelsen i en tysk eller engelsk virksomhed gennem ordningen PIU (Praktik I Udlandet).

Uddannelsen sigter bredt mod job i både det private og offentlige erhvervsliv samt inden for salg, marketing, økonomi, logistik, sprog, informationsteknologi, jura m.m.

HHX giver dig også en god ballast, hvis du engang vil være selvstændig og etablere egen virksomhed, da områder som innovation og iværksætteri er en del af uddannelsen.

Studieretningen Innovation – er adgangskortet til hundredevis af videregående uddannelser.

Klik på dette link og vælg:

Virksomhedsøkonomi A, Matematik B og Tysk fortsættersprog B.

Påtænker du for eksempel matematik på A-niveau som valgfag, så prøv at klikke på A.

 

Opbygning

Grundforløbet er de første 3 måneder, hvor du får indblik i hhx-fagene og dine muligheder på de forskellige studieretninger. I løbet af grundforløbet skal du beslutte dig for, hvilken studieretning du ønsker og dermed hvilke fag du vil fordybe dig i.

Studieområdet er et samarbejde i syv forløb mellem fag inden for og på tværs af hhx-uddannelsens faglige hovedområder: humaniora og samfundsvidenskab, herunder særligt økonomiske fagområder.

Studieområdet afsluttes med et studieområdeprojekt (SOP).

Oprettelsen af studieretningen er afhængig af antal tilmeldinger.

Obligatoriske fag og studieområder

Afsætning A – studieretningsfag

Faget beskæftiger sig med virksomhedens forhold til den nationale og internationale omverden samt virksomhedens markedsføringsmæssige beslutninger. Det giver dig viden om strategi, købsadfærd markedsanalyse, markedskommunikation og afsætningsledelse. Du skal gennem arbejde med virksomheders nationale og internationale udvikling få styrket evnen til at analysere, vurdere og formidle afsætningsøkonomiske problemstillinger med henblik på at skabe et beslutningsgrundlag for virksomheden.

Virksomhedsøkonomi A – studieretningsfag

I dette fag er der fokus på virksomhedens strategi, internt og eksternt regnskab, investering og logistik. I en erhvervsvirksomhed skal der overvejes og træffes en række beslutninger. Det kan f.eks. være i hvilken retning virksomheden ønsker at bevæge sig, hvorledes styres virksomheden i den ønskede retning, og hvilken indflydelse har beslutningerne på virksomhedens samspil med omverdenen. Du skal træne dig i at analysere og vurdere virksomhedens muligheder for at anvende sine ressourcer bedst muligt under hensyn til virksomhedens mål og de internationale markedsforhold.

Øvrige obligatoriske fag

Dansk A
Historie B
Erhvervsjura C
Engelsk A
International økonomi B
Informatik C
Matematik B
Grundforløbet
Samfundsfag C
Studieområdet
Tyskfortsættersprog B

Valgfagspakker

Skriftligt arbejde

Valgfagspakker

I denne studieretning vil det være muligt at vælge én af følgende valgfagspakker:

  • ét B-fag
  • ét B-fag og ét C-fag (som senere kan løftes til B)
  • ét B-fag og ét løft fra B-A
  • løft i to fag fra B-A

Eksempler på valgfagspakker i studieretningen:

  • Innovation B og Organisation C
  • Innovation B og Erhvervsjura B
  • Matematik A og Tysk A

Oprettelse af valgfag er betinget af tilstrækkelig elevtilslutning og det skema- og timemæssigt kan lade sig gøre.

Har du spørgsmål til studie[-]vejlederen?

-så tøv ikke med at kontakte Dorthe

Dorthe Salling Kromann

Studievejleder

dk@vardehs.dk