Interkulturel Marketing

Er du optaget af kulturforståelse og internationale forhold? Kan du lide at forstå mennesker? Og har du lyst til at rejse til New York for at opleve “hele verden” i én by?

Vi har fokus på kommunikation, markedsføring og mennesker på tværs af kulturer, økonomiske- og politiske forhold.

På studieretningen lærer du at netværke og begå dig i en mangfoldig verden. Du får et solidt kendskab til både nationale- og internationale økonomiske problemstillinger, samt hvordan virksomheder kan markedsføre produkter på et internationalt plan.

På 2. år rejser vi på studietur til New York, hvor du vil opleve, hvad du lærer i praksis. I New York besøger vi f.eks. Wall Street, China Town, en gospel kirke og Times Square. Forvent el egenbetaling omkring 8.500 kr. Derudover har du på 1. år mulighed for at tilkøbe en studietur til Tyskland.

Du får mulighed for at deltage i årlige kulturnætter på Campus, hvor vi overnatter på skolen.

Du uddannes til at kunne vælge en fremtid uden grænser, du udvikler stor forståelse for din omverden – og inden du bliver student, har du afprøvet teorien i New York.

NB: Ovenstående rejsemål, besøg og priser er med udgangspunkt i de regler og priser, der er gældende for studieture i 2024. Der tages forbehold for ændringer i regelsæt og priser.

Fremtidsmuligheder

Med en HHX-studentereksamen fra Det Blå Gymnasium har du adgang til at læse videre på handelshøjskoler, universiteter, seminarier og erhvervsakademier – eller til en spændende elevplads i ind- og udland.

Du kan også fortsætte et uddannelsesforløb i en virksomhed. Elever fra HHX fortsætter typisk inden for økonomi, revision, administration, event, salg, indkøb, finans eller marketing. Udover at fortsætte din uddannelse i en dansk virksomhed, har du også mulighed for at gennemføre uddannelsen i en tysk eller engelsk virksomhed gennem ordningen PIU (Praktik I Udlandet).

Uddannelsen sigter bredt mod job i både det private og offentlige erhvervsliv samt inden for salg, marketing, økonomi, logistik, sprog, informationsteknologi, jura m.m.

HHX giver dig også en god ballast, hvis du engang vil være selvstændig og etablere egen virksomhed, da områder som innovation og iværksætteri er en del af uddannelsen.

Studieretningen Interkulturel Marketing – er adgangskortet til hundredevis af videregående uddannelser.

Klik på linket og vælg:

International Økonomi A, Matematik B og Tysk fortsættersprog B.

Påtænker du for eksempel matematik på A-niveau som valgfag, så prøv at klikke på A.

Opbygning

Grundforløbet er de første 3 måneder, hvor du får indblik i hhx-fagene og dine muligheder på de forskellige studieretninger. I løbet af grundforløbet skal du beslutte dig for, hvilken studieretning du ønsker og dermed hvilke fag du vil fordybe dig i.

Studieområdet er et samarbejde i syv forløb mellem fag inden for og på tværs af hhx-uddannelsens faglige hovedområder: humaniora og samfundsvidenskab, herunder særligt økonomiske fagområder.

Studieområdet afsluttes med et studieområdeprojekt (SOP).

Oprettelse af studieretningen er afhængig af antal tilmeldinger.

Obligatoriske fag og studieområder

International økonomi A – studieretningsfag

International økonomi på niveau A omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv. Det giver således viden om og forståelse af den samfundsøkonomiske udvikling i en åben økonomi. Der arbejdes med beskrivende økonomi samt økonomisk teori og metode, så du kan få udviklet din samfundsforståelse og evne til at beskrive, analysere, reflektere over og tage stilling til både historiske og aktuelle samfundsøkonomiske sammenhænge og problemstillinger. Derudover skal du også kunne vurdere og perspektivere de samfundsøkonomiske problemstillinger. Du skal desuden have kendskab til forskellige makroøkonomiske skoler og udviklingsteorier.

Afsætning A – studieretningsfag

Faget beskæftiger sig med virksomhedens forhold til den nationale og internationale omverden samt virksomhedens markedsføringsmæssige beslutninger. Det giver dig viden om strategi, købsadfærd, markedsanalyse, markedskommunikation og afsætningsledelse. Du skal gennem arbejde med virksomheders nationale og internationale udvikling få styrket evnen til at analysere, vurdere og formidle afsætningsøkonomiske problemstillinger med henblik på at skabe et beslutningsgrundlag for virksomheden.

Øvrige obligatoriske fag

Dansk A
Historie B
Erhvervsjura C
Engelsk A
Virksomhedsøkonomi B
Informatik C
Matematik B
Grundforløbet
Tysk fortsættersprog B
Samfundsfag C
Studieområdet

Valgfagspakker

Skriftligt arbejde

Valgfagspakker

I denne studieretning er der mulighed for at vælge én af følgende valgfagspakker

  • ét B-fag
  • ét B-fag og ét C-fag (som senere kan løftes til B)
  • ét B-fag og ét løft fra B til A
  • løft i 2 fag fra B-A

Eksempler på valgfagspakker i studieretningen

  • Kulturforståelse B og Markedskommunikation C
  • Kulturforståelse B og Erhvervsjura B
  • Matematik A og Tysk A

Oprettelse af valgfag er betinget af tilstrækkelig elevtilslutning og at det skema- og timemæssigt kan lade sig gøre.

Har du spørgsmål til studie[-]vejlederen?

-så tøv ikke med at kontakte Dorthe

Dorthe Salling Kromann

Studievejleder

dk@vardehs.dk