Uddannelsens opbygning

Grundforløb og studieretningsforløb

Dine tre år på handelsgymnasiet er struktureret i et indledende 3 måneders grundforløb efterfulgt af et studieretningsforløb, der dækker resten af din uddannelsestid.

Grundforløb

I grundforløbet introduceres du til fagene og studieretningerne på handelsgymnasiet og mere generelt til det “at studere”. På baggrund af grundforløbet skal du til oktober på første år vælge, hvilken studieretning du ønsker i dit studieretningsforløb. Du tilbydes en afklarende samtale med en studievejleder, som vil guide og udfordre dig i forbindelse med dit valg af studieretning. Grundforløbet afsluttes med to interne prøver.

Studieretningsforløb

Studieretningsforløbet fortsætter, hvor grundforløbet slutter. I studieretningsforløbet sætter dit valg af studieretning sit præg på din skoledag, og sammen med dit valg af valgfag på andet og tredje år toner du din uddannelse i den retning, du ønsker. Studieretningsforløbet afsluttes med, at du tager din studentereksamen og får en blå studenterhue.

Studieområdet

Udover at være opdelt i et grundforløb og et studieretningsforløb er hhx-uddannelsen struktureret omkring en række flerfaglige forløb kaldet studieområdet.
Studieområdet består af 7 forløb fordelt hen over de tre år.

Forløbene er af forskellig indhold og fagsammensætning, men fælles for studieområdet er, at du udvikler dine studiekompetencer, herunder din faglige og metodiske viden samt din kritiske sans og din selvstændighed.