Valgfag

Antallet af og niveauet på de mulige valgfag afhænger af studieretningen og ikke alle valgfag er udbudt på alle studieretninger.

Valgfag

Afsætning A
Tysk fortsætter A
Matematik B/A
Kulturforståelse B
Finansiering B
Psykologi B
Design C
Markedskommunikation C
Finansiering C

Du kan vælge valgfag på højere niveauer end de angivne under studieretninger, hvis det skema- og timemæssigt kan lade sig gøre, og hvis der samtidig er et tilstrækkeligt antal elever, der ønsker faget.

Valgfagskatalog HHX2

Skjul dette vindue

Virtuelt åbent hus

Vil du vide mere om hvordan det er, at gå på HHX og EUD?
Læs mere og se videoer, hvor nogle af vores elever fortæller om uddannelserne.

Læs om virtuelt åbent hus