Valgfag

Antallet af og niveauet på de mulige valgfag afhænger af studieretningen og ikke alle valgfag er udbudt på alle studieretninger.

Valgfag

Afsætning A
Tysk fortsætter A
Matematik B/A
Kulturforståelse B
Finansiering B
Psykologi B
Design C
Markedskommunikation C
Finansiering C

Du kan vælge valgfag på højere niveauer end de angivne under studieretninger, hvis det skema- og timemæssigt kan lade sig gøre, og hvis der samtidig er et tilstrækkeligt antal elever, der ønsker faget.

Valgfagskatalog HHX2