Projekt EU

Vi investerer i eleverne fremtid. Projektet løber fra oktober 2018 til december 2020 og har fokus på at bryde sårbare elevers negative spiral i hyppigere frafald.

Fremskudt Trivselsberedskab

Projektet skal bryde de sårbare elevers negative spiral med hyppige frafald gennem et tættere samarbejde mellem kommuner og ungdomsuddannelser.
Samarbejdet består af tre indsatser: Etablering af en trivselskultur, individuelle aktiviteter og gruppeaktiviteter til støtte af de sårbare elever. Gennem projektet skabes en trivselskultur, bl.a. gennem kurser i regi af PsykInfo til lærere og vejledere m.fl.
Projektet gennemføres fra oktober 2018 – december 2020. Projektet støttes af EU’s socialfond og Region Syddanmark.

Læs eventuelt mere på projektets hjemmeside her.