Pædagogik

Bliv klogere på hvordan vores pædagogiske tilgang er til elevernes personlige udvikling og hvordan væres lærerstab møder eleverne i deres faglige udviklingsfaser.

Vores tilgang til mødet med eleverne

Eleverne møder på skolen forskellige undervisnings- og arbejdsformer, der fremmer lysten, viljen og kompetencen til fortsat læring i et livslangt perspektiv. Undervisningen tager hensyn til den enkelte elevs faglige og personlige ønsker og forudsætninger.
Undervisningen tilrettelægges, så:

  • den afspejler de arbejdsfunktioner og den teknologi, der er praksis på det merkantile område
  • eleven udvikler sine personlige kvalifikationer og kompetencer, både selvstændigt og i grupper
  • eleven har mulighed for på relevante og konstruktive måder at prøve sig selv af og få feedback fra lærere og andre elever
  • der tages hensyn til, at det sociale miljø har stor betydning for den enkelte elevs læring
  • der differentieres under hensyn til elevforudsætninger
  • eleven møder varierede undervisnings- og tilrettelæggelsesformer (klasse-/hold undervisning, cases, individuelle opgaver, gruppearbejde mv.)
  • teori og praksis skal understøtte hinanden, både inden for faget og tværfagligt, og
  • eleverne aktiveres og er medansvarlige for undervisningens indhold, undervisningsformer og arbejdsmetoder.

Lærerpersonalet arbejder i teams med udgangspunkt i klasser og årgange. Formålet med at danne lærerteams er at skabe mere sammenhæng mellem de enkelte fag og læreres indsats.
Lærerne på EUD / EUX udgør ét samlet team.
Lærerne på HHX er opdelt i teams – et team til hver af studieretningerne.

Lærerne gennemfører i deres teams fælles forberedelse, så undervisningen i de enkelte fag og emner er bedst muligt koordineret med øvrige fag og emner i teamets område.
Med andre ord arbejdes der på at skabe et godt læringsmiljø for alle skolens elever.

Skjul dette vindue

Virtuelt åbent hus

Vil du vide mere om hvordan det er, at gå på HHX og EUD?
Læs mere og se videoer, hvor nogle af vores elever fortæller om uddannelserne.

Læs om virtuelt åbent hus