Du har pligt til at udarbejde dine skriftlige opgaver selvstændigt. Plagiat, dvs. en efterligning/afskrift fra en andens arbejde, under foregivende af at arbejdet er selvstændigt og originalt, tillades ikke. Et citat på få linier kan dog ikke komme i konflikt med gældende regler. Kilden, hvorfra et citat stammer, skal altid angives.

• Almindelige afleveringsopgaver
Ved almindelige afleveringsopgaver, der indgår som grundlag ved karaktergivning i faget, giver faglæreren karakteren -3 ved konstateret plagiat i væsentlige dele af opgaven. Er det kun mindre dele af opgaven, der er afskrift, så vurderes opgaven alene på baggrund af de sider, der ikke er afskrift.

Konstateres snyd eller forsøg på snyd ved terminsprøver, årsprøver o.lign., kan opgaven ikke bedømmes, og der gives karakteren -3.

Såfremt en faglærer konstaterer, at en opgave er plagiat og karakteren
-3 anvendes, orienteres uddannelseslederen og dine øvrige lærere.

Forseelsen betragtes som en overtrædelse af skolens studie- og ordensregler. Derfor anvendes den almindelige procedure og sanktionsmuligheder.

• Medvirken til snyd kan medføre en sanktion

• Opgaver der har relevans for eksamen

Ved plagiat i hele eller væsentlige dele af opgaver, der skal bruges i relation til eksamen, kan du som hovedregel ikke indstilles til eksa- men. Du får desuden en skriftlig advarsel, som kan medføre bortvis- ning fra skolen i resten af skoleåret, så du derfor skal gå om.

Studieguide