I tilfælde af brand slås alarm via de røde bokse og brandvæsnet tilkaldes på 112. Når alarmen ringer, lyttes der til informationen over skolens varslingsanlæg. Du forholder dig roligt, forlader skolen og samles klassevis med dine kammerater på græsset bag p-pladsen.

Elevatoren må IKKE benyttes ved en evt. brand. Nærmeste flugtvej er angivet med dette symbol:

Studieguide