Mange har behov for at vide i god tid, hvilken dag eleven springer ud som student, så der kan planlægges i forhold til eventuel fest og arbejde. Dette har vi stor forståelse for – men det kan IKKE oplyses før eksamensplanen er offentliggjort for eleverne medio maj. Til gengæld er datoen for dimissionen ikke hemmelig og kan findes af eleven i aktivitetskalenderen i Studie+.

 

Studieguide