Det er en del af det pædagogiske koncept på Det Blå Gymnasium, at der holdes tæt kontakt til den enkelte elev. I tilfælde af, at der opstår problemer i forhold til fremmøde eller studieaktivitet, skal skolen inddrage forældrene, når eleven er under 18 år. Breve i forbindelse hermed sendes via e-Boks til elev og forældre.

For EUD og HHX-elever afholdes intro-samtaler inden uddannelsesstart, hvor det er muligt for forældre at deltage. Herudover holdes forældreaften på 1. år, ligesom et info-møde i forbindelse med studieturen på 2. år.

Forældre til HHX1-elever indkaldes via e-Boks til forældrekonsultation i foråret, såfremt der er faglige eller andre forhold, der giver anledning hertil.

Efter eleven er fyldt 18 år må vi kun inddrage forældre, hvis eleven har givet skriftlig tilladelse hertil med angivelse af, hvilke problemstillinger forældre må inddrages i.

Studieguide