• Det udleverede brugernavn og adgangskode må ikke overdrages eller udlånes til andre.
  • Der må ikke installeres spil eller spilles på skolens computere.
  • Der må kun benyttes og lagres programmer på skolens computere, som skolen har licens til.
  • Du har selv ansvaret for at sikre dig mod datatab ved at gemme med passende mellemrum og ved at tage sikkerhedskopier af opgaver m.m.
  • Overtrædelse af skolens regler og øvrig dansk lovgivning medfører sanktioner fra skolens side jf. den almindelige procedure og sanktioner. Herudover kan brugernavnet lukkes i en periode.
  • Desuden henvises til skolens IT-regler, som du skal underskrive ved skolestart.

Studieguide