Alle HHx-elever bliver screenet i matematik i slutningen af grundforløbet. Det sker for, at vi kan sætte en hurtig hjælp ind, hvis der er tegn på, at den studerende endnu ikke har nået at lære det matematik, som er ønsket på daværende tidspunkt. Vi har rigtig gode erfaringer med, at de elever der aktivt deltager, i den grad får gavn af at følge den ekstra undervisning. Flere elever har formået at flytte deres matematikkarakter adskillige karakterer op ad skalaen. Det er altså muligt ret hurtigt at vende et 00 eller 02 til et 4- eller 7-tal. Dermed får eleverne således også gode forudsætninger for at kunne følge den kommende matematikundervisning.

Studieguide