Har du mistanke om ordblindhed eller har du et fysisk handicap, så hjælper vi dig med at undersøge mulighederne for Specialpædagogisk støtte (SPS). SPS skal sikre, at du kan tage en uddannelse på lige vilkår med de øvrige elever. Kontakt kontoret, som hjælper dig videre.

Studieguide