På Campus gælder de almindelige regler for samvær og ordentlig optræden.

Vi forudsætter, at de overordnede normer er alment kendt, men det kan være fornuftigt at være opmærksom på følgende:

  • at have en hensynsfuld optræden
  • at man ikke må være påvirket af eller indtage alkohol og andre rusmidler på skolen (ved caféer, fester og særlige arrangementer kan der gives dispensation til indtagelse af alkohol)
  • at det ikke er tilladt at ryge på skolens område
  • at undlade at indtage mad i undervisningslokalerne
  • at sætte stole op efter klassens sidste lektion i lokalet og sikre, at der ikke ligger affald m.v. på borde og gulv
  • at der er selvafrydning og stoleopsætning i kantine- og fællesområde