Alle elever på HHX har adgang til undervisningsplaner og -forløb via Studie+, der dokumenterer, hvordan undervisningen på de enkelte hold og i de enkelte fag er gennemført i fagene og på tværs af fagene.

Undervisningsplanerne indeholder beskrivelser af de gennemførte undervisningsforløb og herunder benyttet litteratur og andet undervisningsmateriale.

Studieguide