Intro- studierejser er spændende supplementer til den daglige undervisning. Alle hold rejser normalt på ture i ind- og udlandet i løbet af uddannelsen – destinationer er afhængig af studieretning jf. skolens brochure. Rejseaktiviteter planlægges med udgangspunkt i skolens ”Regler for deltagelse på ture…”  samt indgåede rejsekontrakter. ”Regler for deltagelse på ture” underskrives ved starten af uddannelsen og er gældende for hele uddannelsestiden.

Rejsekontrakt/tilmelding indgås for hver tur og skal oploades i Studie+ sammen med kopi af gyldigt pas og forsikringspolice.

Skærpede rejseforhold gør, at vi på nogle destinationer ikke må rejse med elever under 18 år uden en skriftlig accept fra forældrene – herunder kopi af forældres pas. I vil blive informeret nærmere herom i disse tilfælde.

Særligt for elever på studieretningen Global Business: Her indgås en selvstændig rejsekontrakt, som skal underskrives af elev og forældre/værge ved start på studieretningen.

 

Studieguide