Studierejser er et spændende supplement til den daglige undervisning og alle hold rejser normalt på en studietur til udlandet i løbet af uddannelsen. Rejseaktivitet planlægges efter nærmere aftale med udgangspunkt i skolens ”Regler for deltagelse samt rejsekontrakt Det Blå Gymnasium” . Denne skal afleveres i underskreven stand i Uddata+ sammen med kopi af gyldigt pas og forsikringspolice. Skærpede rejseforhold gør, at vi ikke må rejse med elever under 18 år uden en accept fra forældrene. Og i den forbindelse skal der vedlægges en kopi af begge forældres pas.

Særligt for elever på studieretningen Global Business: Her findes en selvstændig rejsekontrakt, som sendes til elev/forældre/værges e-boks og som skal underskrives ved start på studieretningen.

Uanset studieretning er elev/forældre selv ansvarlig for at tegne rejse- og afbestillingsforsikring.