Når du skal vælge valgfag i løbet af din uddannelse, skal du grundigt
overveje, hvilke valgfag du bør vælge af hensyn til dit videre uddannelsesforløb.

Når du vælger fag på højere niveauer end det obligatoriske fag, skal du samtidig overveje, om du fagligt kan magte faget ved en seriøs arbejdsindsats.

Skolen kan kun i helt særlige tilfælde med tungtvejende begrundelser tillade skift af valgfag senest en måned efter undervisningens start.

Studieguide