Valgfag

Antallet af og niveauet på de mulige valgfag afhænger af studieretningen og ikke alle valgfag er udbudt på alle studieretninger.

Valgfag

Afsætning A
International Økonomi A
Virksomhedsøkonomi A
Tysk fortsætter B/A
Matematik B/A
Erhvervsjura B
Kulturforståelse C/B
Psykologi C/B
Innovation C/B
Finansiering C
Design C
Markedskommunikation C
Organisation C

Du kan vælge valgfag på højere niveauer end de angivne under studieretninger, hvis det skema- og timemæssigt kan lade sig gøre, og hvis der samtidig er et tilstrækkeligt antal elever, der ønsker faget.

Valgfagskatalog HHX2 2020