Uddannelsens fag

HHX-uddannelsen indeholder obligatoriske fag og områder, studieretningsfag og valgfag. Studieretningsfag afhænger af hvilken studieretning du vælger på Det Blå Gymnasium.

Fag på studieretning Global Business

Dansk A
Engelsk A
Afsætning B
Virksomhedsøkonomi B
Historie B
International økonomi B
Matematik C
Samfundsfag C
Erhvervsjura C
Informatik C
Grundforløbet
Studieområdet
1 B-fag skal løftes til A-niveau
Spansk A - studieretningsfag
Tysk C - studieretningsfag

Fag på studieretning Innovation

Dansk A
Engelsk A
Historie B
Tysk B
International Økonomi B
Erhvervsjura C
Informatik C
Samfundsfag C
Matematik B
Grundforløbet
Studieområdet
Afsætning A - studieretningsfag
Virksomhedsøkonomi - studieretningsfag

Fag på studieretning Interkulturel marketing

Dansk A
Engelsk A
Historie B
Tysk B
Virksomhedsøkonomi B
Erhvervsjura C
Informatik C
Samfundsfag C
Matematik B
Grundforløbet
Studieområdet
International Økonomi A - studieretningsfag
Afsætning A - studieretningsfag