Bestyrelsen

Bestyrelsen består af repræsentanter fra arbejdsgivere, arbejdstagere, lærere, elever, teknisk administrativt personale, forstanderen og uddannelseslederen.

Aktuelle dokumenter

Se den aktuelle liste over bestyrelsen her: Bestyrelsen

Forretningsorden pr. 12.06.12

Vedtægter VH

Resultatlønskontrakter