Bestyrelsen

Bestyrelsen består af repræsentanter fra arbejdsgivere, arbejdstagere, lærere, elever, teknisk administrativt personale, forstanderen og uddannelseslederen.

Aktuelle dokumenter

Se den aktuelle liste over bestyrelsen her: Bestyrelsen

Vedtægter pr. 11.12.23