Bestyrelsen

Bestyrelsen består af repræsentanter fra arbejdsgivere, arbejdstagere, lærere, elever, teknisk administrativt personale, forstanderen og uddannelseslederen.

Aktuelle dokumenter

Se den aktuelle liste over bestyrelsen her

Forretningsorden pr. 12.06.12

Vedtægter VH

Resultatlønskontrakter