Kvalitet

I dette afsnit finder du forskellige evalueringer, statistikker, analyser og andre kvalitetsovervejelser.

Kvalitet, udvikling og gennemsigtighed

Folketinget har med lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne bestemt, at det skal være mulig for dig som bruger at se, hvad hver enkelt uddannelsesinstitution står for, hvilke kvalitetsovervejelser institutionen har gjort sig, hvilke karakterresultater skolens elever har opnået m.m.

Læs vores principper for kvalitetsarbejde her.

Kvalitetsudvikling

Oplysninger, som skolerne skal offentliggøre, omfatter gennemsnit af karakterer for elevers og studerendes præstationer, afgivet i henhold til lovgivningen om de pågældende uddannelser og fordelt på uddannelser, uddannelsestrin, fag og fagets niveau. Hertil kommer oplysninger om det antal elever, studerende eller kursister, der har deltaget i den aktuelle bedømmelse.

Læs bekendtgørelsen om gennemsigtighed her.

LUP

Den lokale undervisningsplan for erhvervsuddannelserne på Det Blå Gymnasium Varde finder du her: Lokal undervisningsplan

 

Frafaldspolitik og fastholdelse

 

Som en del af reformen af erhvervsuddannelserne er der øget fokus på fastholdelse af elever i erhvervsuddannelsesforløbet.

Skolen har derfor udarbejdet en handlingsplan for øget gennemførelse på EUD / EUX – uddannelsen.

 

Kontakt vores data[-]beskyt[-]telses[-]rådgivere (DPO)

-ring eller send en mail til Peter Martin og Helle

Du kan også læse håndbogen for persondataforordning – Varde Handelsskole

Peter Martin Pedersen &
Helle Frølund

Herningsholm IT-center
Lillelundvej 21, 7400 Herning
+45 2542 4824
dpo@herningsholm.dk

Om hjemmesiden

Ansvarlig for indhold:

Anvendelse af hjemmesiden

Brugen af netstedet er fuldstændig anonym. Kun de nødvendige data i forbindelse med vore online tilmeldingsblanketter bliver gemt til brug for vores kursusafdeling. Ingen data om brugerne videregives eller sælges til tredjepart.
Vi overholder de til enhver tid gældende bestemmelser i markedsføringsloven og persondataloven.