Undervisningsbeskrivelser

Undervisningsbeskrivelserne, som afløser de hidtidige pensaopgivelser, udarbejdes efter afslutningen af grundforløbet og efter hvert skoleår. Undervisningsbeskrivelserne indeholder for enkelte fag oplysning om uddannelsesforløbenes:

  • Indhold herunder anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale
  • De enkelte forløbs tidsmæssige omfang
  • Særlige fokuspunkter
  • Anvendte arbejdsformer
  • Elevtid anvendt til skriftligt arbejde
  • Anvendte evalueringsformer

Se alle studieplaner/undervisningsbeskrivelser under de enkelte årgange/studieretninger

Set og sket

Se galleri her

Campus Varde