UNDERVISNINGSBESKRIVELSER:

Interkulturel Marketing hhx1b – hold 1

Samfundsfag C (Eksamen 2021)

Informationsteknologi C (Eksamen 2021)

Interkulturel Marketing hhx1b – hold 2

Samfundsfag C (Eksamen 2021)

Informationsteknologi C (Eksamen 2021)

Global Business hhx 1c

Samfundsfag C (Eksamen 2021)

Informationsteknologi (Eksamen 2021)