Global Business

Skal den globale verden være din studie- og arbejdsplads? Har du interesse for sprog?

Er du interesseret i menneskers udvikling og motivation? Vil du arbejde med globalt salg og markedsføring?

På Global Business lærer du ikke kun om verden i klasselokalet. Du kommer faktisk ud og oplever verden sammen med dine klassekammerater.
Med 3 studieture til udlandet, virksomhedsbesøg, foredragsholdere og tværfagligt arbejde er Global Business international og virkelighedsnær.

Vi rejser 1. år til Tyskland fx Hamborg-Bremen – på 2. år fokuserer vi på globalisering og rejser til en oversøisk destination. Og det 3. år rejser vi til Spanien. Studieturene er en integreret del af din undervisning, så du kan afprøve din viden i praksis.

 

Der vil være en egenbetaling på omkring 20.000 kr. for alle 3 år. Du betaler ved skolestart et depositum på 8.000 kr. og derefter ligelige rater i 31 måneder.

På Global Business får du spansk og engelsk på A-niveau samt mulighed for at ønske tysk og/eller matematik på B eller A-niveau som valgfag. Du får et solidt kendskab til samfundsmæssige, psykologiske og økonomiske forhold. Der er fokus på kommunikation og handel samt de psykologiske aspekter i en globaliseret verden.

 

Fremtidsmuligheder

Med en HHX-studentereksamen fra Det Blå Gymnasium har du adgang til at læse videre på handelshøjskoler, universiteter, seminarier og erhvervsakademier – eller til en spændende elevplads i ind- og udland.

Du kan også fortsætte et uddannelsesforløb i en virksomhed. Elever fra HHX fortsætter typisk inden for økonomi, revision, event, salg, indkøb, finans eller marketing. Udover at fortsætte din uddannelse i en dansk virksomhed, har du også mulighed for at gennemføre uddannelsen i en tysk eller engelsk virksomhed gennem ordningen PIU (Praktik I Udlandet).

Uddannelsen sigter bredt mod job i både det private og offentlige erhvervsliv samt inden for salg, marketing, økonomi, logistik, sprog, informationsteknologi, jura m.m.

HHX giver dig også en god ballast, hvis du engang vil være selvstændig og etablere egen virksomhed, da områder som innovation og iværksætteri er en del af uddannelsen.

 

Opbygning

Grundforløbet er de første 3 måneder, hvor du får indblik i hhx-fagene og dine muligheder på de forskellige studieretninger. I løbet af grundforløbet skal du beslutte dig for, hvilken studieretning du ønsker og hvilke fag du vil fordybe dig i.

Studieområdet er et samarbejde i syv forløb mellem fag inde for og på tværs af hhx-uddannelsens faglige hovedområder: humaniora og samfundsvidenskab, herunder særligt økonomiske fagområder.

Studieområdet afsluttes med et stuideområdeprojekt (SOP).

Oprettelse af studieretningen er afhængig af antal tilmeldinger.

Obligatoriske fag og studieområder

Spansk A – studieretningsfag

I dette fag er der fokus på at udvikle evnen til at kommunikere på spansk om almene emner samt om erhvervs- og samfundsrelaterede emner. Globaliseringen har sat fokus på vigtigheden af at kunne aflæse og formulere budskaber i forskellige kulturelle situationer. Faget giver dig indsigt i og forståelse af spansksprogede samfund og kulturer og opbygger din globale orienteringsevne.

Tysk C – studieretningsfag

Faget beskæftiger sig med kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i tysksprogede lande og områder. Der er fokus på den praktiske dimension, som udvikler færdigheder i sprogets anvendelse samt vide og bevidsthed om sprogets opbygning.Herudover udvikles evnen til at forstå og forholde sig til talt og skrevet tysk samt kendskab til tysksprogede lande i europæiske og andre internationale sammenhænge.

Øvrige obligatoriske fag

Dansk A
Historie B
Erhvervsjura C
Engelsk A
Virksomhedsøkonomi B
Informatik C
Afsætning B
Matematik C
Grundforløbet
International økonomi B
Samfundsfag C
Studieområdet

Valgfagspakker

Skriftligt arbejde

Valgfagspakker

I denne studieretning er der mulighed for at vælge én af følgende valgfagspakker

  • ét B-fag og ét løft fra B-A og ét C-fag
  • ét B-fag og ét løft fra B-A og ét løft fra C-B
  • ét B-fag og ét løft fra B-A og ét løft fra C-A
    løft i to fag fra C-A

Eksempler på valgfagspakker i studieretningen

  • Psykologi B og Afsætning A og Markedskommunikation C
  • Matematik A og Tysk A

Oprettelse af valgfag er betinget af tilstrækkelig elevtilslutning og at det skema- og timemæssigt kan lade sig gøre.

Har du spørgsmål til studie[-]vejlederen?

-så tøv ikke med at kontakte Anne-Marie

Anne-Marie Geertsen

Studievejleder

ag@vardehs.dk