Evaluering

Skolens elevtrivsel spiller en vigtig rolle for hvordan eleverne opfatter skolen og læringsmiljøet, hvor godt skolen evner at fastholde eksisterende elever og hvordan skolen er i stand til at tiltrække nye elever. Det er derfor essentielt for os at udføre evalueringer jævnligt.

ETU – elevtrivselsundersøgelse

Der gennemføres årligt trivselsundersøgelser (ETU) for EUD/EUX og HHX.

Trivsel er samtidig en meget væsentlig forudsætning for at eleverne i dagligdagen på skolen er motiveret for at blive så dygtige, de kan og skolen dermed sender veluddannede unge ud i videreuddannelse.
Måling af og redegørelse for, hvad der driver trivslen i det daglige liv på skolen er derfor et vigtigt skridt på vejen til at skabe tilfredse elever.

Målet er at skabe nogle god rammer for et godt læringsmiljø og dermed gøre skolen til et attraktivt sted at uddanne sig.

Elevtrivsel og Handeleplan EUD 21/22

Elevtrivsel og Handleplan HHX 21/22

Elevtrivselsundersøgelse EUD 2019/20

Elevtrivselsundersøgelse EUD 2019/20

Elevtrivsel EUD 2020 handleplan

Elevtrivselsundersøgelse HHX 2019/20

Elevtrivsel HHX 2020 handleplan

Elevtrivselsundersøgelse EUD 2018/19

Elevtrivselsundersøgelse Det Blå Gymnasium 2018/19

Elevtrivsel EUD 2019 handleplan

Elevtrivsel HHX 2019 handleplan

Alle for én mod mobning

Rusmiddelpolitik

 

Karakterer og statistik

Karakterer og overgangsfrekvens – HHX

Skolen offentliggør gennemsnittet af karakterer for elevers og studerendes præstationer, afgivet i henhold til lovgivningen om de pågældende uddannelser og fordelt på uddannelser, uddannelsestrin, fag og fagets niveau.

Hertil kommer oplysninger om det antal elever, studerende eller kursister, der har deltaget i den aktuelle bedømmelse.

Nøgletal for HHX på Det Blå Gymnasium – Varde ses her: Nøgletal for HHX

 

Nøgletal for Gymnasiale institutioner i Danmark – kan slås op her: Nøgletal for Gymnasiale institutioner

Statistikker EUD

Du vil på Undervisningsministeriets hjemmeside kunne læse om:

  • Elevtal
  • Praktikpladsstatistik
  • Frafaldsstatistik m.m.

EUD – Erhvervsuddannelserne

Klik her for at se fuldførelse

Klik her for at se – beskæftigelsesfrekvens

Klik her for at se – frafald- og overgangsstatistik

 

Statistikker for HHX

Det samlede fravær på HHX i skoleåret 2020-2021 opgjort til 5%

i 2019-2020 – 6,5%

i 2018-2019 – 8,6%

Tallet indbefatter fravær for alle elever på 1.g, 2.g, 3.g.

I tallet er medregnet fraværet for alle elever, herunder fravær for elever, hvis fravær i en periode har været ekstraordinært højt pga. særlige omstændigheder, herunder akut og kronisk sygdom.

Det samlede skriftlige fravær på HHX i 2020-2021 opgjort til 10,6% og i 2019-2020 9,7%

 

Den lokale undervisningsplan

Læs mere her: Lokal undervisningsplan.

 

Procedure for evalueringer

Læs mere her: Procedure for evalueringer.