Karakterer og overgangsfrekvens - HHX

Skolen offentliggør gennemsnittet af karakterer for elevers og studerendes præstationer, afgivet i henhold til lovgivningen om de pågældende uddannelser og fordelt på uddannelser, uddannelsestrin, fag og fagets niveau.

Hertil kommer oplysninger om det antal elever, studerende eller kursister, der har deltaget i den aktuelle bedømmelse.

Karaktergennemsnit (landsgennemsnit) for skriftlig censur ved hhx kan ses her
Karakterer for Varde Handelsskole og Handelsgymnasium kan ses her

Klik her for at se - studietid og fuldførelsesprocent 

Set og sket

Se galleri her

Campus Varde