Klage over karakterer, eksamensindstillinger, nægtet oprykning m.v., som er omfattet af eksamensreglementet

I eksamenshæftet fremgår klagevejledning, som afhænger af den konkrete problemstilling og bekendtgørelse.

Studieguide