Skolens studievejleder har til opgave at vejlede og hjælpe dig med spørgsmål og problemer i forhold til din uddannelse.

Studievejleder:
Dorthe Kromann

Studieguide